Digitalni udžbenici za osnovnu školu - eBook | The English Book
THE ENGLISH BOOK
Digitalni udžbenici za osnovnu školu
Log In
THE ENGLISH BOOK
Log In
Previous
Next

Poštovani Nastavnici,

Zbog sve veće potrebe za realizacijom online nastave, omogućili smo da digitalni udžbenici sada budu dostupni i za učenike. Pravo na pristup sadržajima imaju sva odeljenja koja već koriste digitalne udžbenike, odnosno nastavnici koji su bili obuhvaćeni projektom Ministarstva prosvete – Digitalna učionica, a koji su već dobili pristupne kodove za sebe preko ovog projekta.

Molimo vas da putem ovog FORMULARA zatražite potreban broj pristupnih kodova za vaše učenike.

Hvala na saradnji!

Vaš The English Book